Koleje MazowieckieDobra wiadomość dla mieszkańców bardzo szeroko rozumianego Mazowsza. Od 27 kwietnia aż do końca września wszyscy, którzy korzystają z Kolei Mazowieckich, będą mogli przewozić swoje rowery bez wykupowania dodatkowego biletu.

Koleje Mazowieckie obsługują połączenia regionalne pomiędzy Warszawą a Kutnem i Skierniewicami od strony zachodniej, Siedlcami i Dęblinem od wschodu, Ostrołęką od północy oraz Radomiem i Skarżyskiem-Kamienną od strony południowej.

Aby przewieźć rower pociągiem Kolei Mazowieckich, nie trzeba mieć żadnego innego biletu poza własnym. Rower powinien być umiejscowiony tak, aby nie przeszkadzał innym: najlepiej w przedziale dla osób z dużym bagażem podręcznym. Oczywiście opieka nad rowerem jest po stronie jego właściciela.